Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


Vår logga

Är skapad av konstnären Sebastian Jäderås.

jaderas.deviantart.com/gallery/

Loggan är ett romerskt glas som står för de kontakter som fanns mellan Öland och det romerska riket under järnåldern. Skärvor av dylika romerska glas hittas då och då på Öland.


Hemsidan produceras i samarbete med

Bläsinge byportalen

läs gärna mer om 

Bläsinge Öland


och besök bloggen:


http://www.olandskresa.blogspot.se