Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


Läs mer:

Fallgren J-H, 2010. Reliefspännena från Sandby borg

Reliefspannen Sandbyborg.pdf


Josefson E, 2006, Att täta ett Järnåldershus

- väggtätningsexperiemnet på Eketorps borg

Tatningsexperiment.pdf


Stein-Borg M, 2005, Triberga Fornborg Hulterstad sn, Öland. Utgrävningar 2000-2002. Rapport.

Triberga rapport[1].pdf


Öhr A, 2005, Gråborg - Triberga, en jämförelse.

graborgtriberga.pdfHänvisa till den här sidan om du använder någon av texterna.


Fynd i Sandby borg!Sandby_borg.html
Foto: Magnus RydnerSandby_borg.html