Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


Läs mer:

Brynielsson M, Sturesson E 2010, Röhälla. En fosfatkartering.

Rohallarapport.pdf


Brynielsson M, Sturesson E, 2005, Röhälla inför undersökning. PM.

PM Rohalla.pdf


Brynielsson M, Sturesson E, 2005, Sjömarkerna i Bläsinge - Hagby. En fosfatkartering

rapportBlasinge.pdf


Brynielsson M, Sturesson E, Pm inför genomförande av fosfatkartering 2004 Fiskeläge/Hamn norr om hamnen i Bläsinge.

PmBlasinge.pdf


Brynielsson M, 2004, Sjömarkerna vid Hagby - Bläsinge, en studie med historiska glasögon.

Landskapsanalys.pdf


Brynielsson M, Johansson S, Högskolan i Kalmar vårterminen 2004, Hagby - Bläsinge

En GIS applikation om naturliga förutsättningar

Uppsats GIS.pdf


Sjögren T, 2000, Öländska vägar, hamnar och stråk

hamnarochvagar.pdf


Läs mer om: Bläsinge hamn