Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


Läs mer:

Sturesson E, 2010, referat av Mats Blohmés föredrag om Öländska skattfynd med fokus på Ormöga och Skedstad.

foredragskattfynd.pdf


Dahlin M, 2005, Några tankar om resande och flintan som kulturspridare under stenåldern.

Dahlin.pdf


Öhr A, Högskolan i Kalmar vårterminen 2000

Ölands och Fastlandets Kontakter Under Vikingatid En studie av gravfynd och gravskick.

kontakter vikingatid.pdf


Hänvisa till den här sidan om du använder någon av texterna.


Föredrag om skattfyndskordefest.html