Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


Läs mer:

Brynielsson M, Sjögren T, Växjö Stift 2010, Ölands kyrkor och kapell, broschyr.

kyrkorochkapell.pdf


Brynielsson M, 2002,  Sueinus bröder byggde kyrka? Öland för 1000 år sedan - en brytningstid för andlig makt.

Sueinus.pdf


Brynielsson M, Högskolan i Kalmar vårterminen 2001, Kultplatskontinuitet en vetenskaplig diskussion tillämpad på Ölands Kyrkor

kultplatskontinuitet.pdf


Brynielsson M, Högskolan i Kalmar. Vårterminen 2000 Ölands första kyrkor

- stormännens gårdskyrkor?

Olands forsta kyrkor.pdf


Brynielsson M, Högskolan i Kalmar höstterminen 1999,

Möre övergången från Hednisk till kristen tid

More.pdf


Brynielsson M, Högskolan i Kalmar vårterminen1999

Kultplatsernas kontinuitet, från hednisk till kristen tid på Öland

Kultplatserna.pdf


Hänvisa till den här sidan om du använder någon av textererna.