Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


Öländska resor är ett vilande projekt men som säkert kommer att ta ny fart när rätt tid kommer.


Följ Öländska resor #2 på olandskaresor.wordpress.com


Växjös Stifts broschyr om kyrkor och kapell på Öland finns att hämta under ”läs mer”.

 

I samarbete med Bläsinge byportalen

Foto: Magnus RydnerSandby_borg.html