Öländska resor

- mötesplatser och kommunikationsleder under järnålder och medeltid.

______________________


De senaste texterna som har publicerats på den här sidan:


Sturesson E, 2010, referat av Mats Blohmés föredrag om Öländska skattfynd i Ormöga och Skedstad.

foredragskattfynd.pdf


Fallgren J-H, 2010. Reliefspännena från Sandby borg

Reliefspannen Sandbyborg.pdf


Brynielsson M, Sjögren T, Växjö Stift 2010, Ölands kyrkor och kapell, broschyr.

kyrkorochkapell.pdf

BorgarBorgar.html
Hamnar och vägarHamnar.html
Kyrkor och kapellKyrkor.html
Övrigt och blandatOvrigt.html